Hvad er fedtfrysning og hvad er forskellen på 1. generation fedtfrysningsteknologi (f.eks. CoolSculpting) og 2. generations fedtfrysningsteknologi?

Fedtfrysning er en teknik til nedkøling af fedtcellerne ved hjælp af et kølingsapparat der fjerner varmen fra huden med en konstant hastighed i stedet for at afkøle til en bestemt temperatur. Teorien er, at det nedkølet fedt udløser betændelse i fedtcellerne (Panniculitis) og derefter udløser naturlig celledød i fedtcellerne (apoptose). Betændelsen begynder 3 dage efter behandling, topper ved 30 dage og forsætter med en vis resterende inflammation 60-90 dage efter, med dertil reduktion af fedtceller.

Kølingsapparatet suger huden og den underliggende fedt op i en kop med en pumpende effekt. For at undgå frostskader på huden anvendes en antifrostmembran med antifrostvæske.

Mere end en behandling kan ofte være nødvendig, men resultaterne af anden eller tredje behandling er typisk ikke så dramastisk som den første behandling.

Fedtfrysning betragtes som et alternativ til fedtsugning, som er en af ​​de mest almindelige typer af plastikkirurgi.

Teknologien bruger en fremgangsmåde til at fjerne varme fra kroppen med en konstant hastighed, også kaldet Cooling Intensity Factor. Dette gør det vanskeligt at forstå de aktuelle temperaturer, selvom behandlere ofte citerer tal på omkring -5c til -10c og som vises i displayet på de håndtag der styrer sugekoppen der er i kontakt med patientens hud.

En undersøgelse(*) undersøgte temperaturen på hudoverfladen og fedtet på et punkt 1,5 cm under overfladen i løbet af en 60 minutters CoolSculpting (1. generations teknik) applikation indstillet til -7c på håndtagsdisplayet.

Hudoverfladen faldt støt i temperaturen i løbet af 60 minutter, indtil den var i gennemsnit 12,3c (+/- 2,6c). Den underliggende fedttemperatur faldt i de første 30 minutter til ca. 13c, derefter afkølet langsommere i de sidste 30 minutter til omkring 10c. Det er interessant at bemærke, at hudtemperaturen var varmere end den underliggende fedt, og at selvom CoolSculpting-apparatet var sat til godt under frysepunktet, kom huden aldrig tæt på den kolde temperatur. CoolSculpting indstillingen var en “Cooling Intensity Factor” på 42, ​​og det er uklart hvordan det relaterer til den faktiske temperatur.

Flere undersøgelser har vist, bl.a. senest en undersøgelse i 2017, ved en nedkøling af huden til -1,6c og til -7,1c, at tiden af behandlingen reduceres væsentligt med det samme eller bedre resultat. [**]. Andre undersøgelser foretaget af ZELTIQ undersøgte, hvordan isolerede svinefedtceller reagerede på afkøling i en time og derefter genopvarmning . De fandt ud af, at afkøling af fedtcellerne til -2c, 0c eller 2c førte til, at cellerne døde (af nekrose) og hvis de nedkølede dem til 7c, forårsagede en vis nekrose og en vis apoptose (programmeret celledød). Afkøling af cellerne til 14c resulterede i ingen nekrotisk skade og omtrent den samme apoptose.

Den nye 2. generationsteknologi nedkøler huden væsentlig koldere med reduceret behandlingstid ned til 30 minutter pr. påsætning med samme resultat som 60 minutters behandling på et CoolSculpting apparat. Hos Beyond SkinCare anvender vi begge teknologier. Hvilket der passer bedst for den enkelte, afgøres af fedtmængden, personen, kopstørrelsen der anvendes til behandlingen og området der behandles.

Hvor meget fedt er forsvundet?

Der har været flere undersøgelser med forskelligt resultat. Men en anerkendt undersøgelse foretaget mellem 2009 og 2012 på 518 patienter viste et gennemsnit på 23% reduktion i fedttykkelse målt ved hjælp af kaliper [***]. En patient viste en lokal reduktion på 2,2 cm (næsten 1 tommer) i fedttykkelse på trods af en stigning på 0,1 kg i samlet vægt.

Bivirkninger?

Som ved alle behandlinger er der en række kendte bivirkninger ved fedtfrysning.

En almindelig bivirkning er at huden der behandles bliver rød, med lidt blå mærker. Disse bivirkninger forsvinder normalt inden for en uge.

En anden bivirkning er følelsesløshed i det behandlede område. Det er også forbigående og forsvinder oftest efter nogle få timer til få dage.

Der er en enkelt indberetning om frostskade på huden fra kryolipolyse behandling modtaget på en skønhedssalon, men det er ikke rapporteret om det var fordi salonen ikke havde benyttet sig af korrekt antifrostmembran og væske.

En undersøgelse af 518 patienter viste at 4% oplevede en alvorlig smerte i de første 5 minutters behandling, mens resten rapporterede mild til tolerabel smerte.

Producenterne rapporterer, at der har været et lille antal patienter (ca. 1 ud af 20.000 behandlinger) med en paradoksal stigning i fedttykkelsen. En sådan bivirkning er permanent og kan kun afhjælpes ved en fedtsugning.

(*) GH. Sasaki, N. Abelev, A. Tevez-Ortiz, Noninvasive selective cryolipolysis and reperfusion recovery for localized natural fat reduction and contouring., Aesthet Surg J, volume 34, issue 3, pages 420-31, Mar 2014, doi 10.1177/1090820X13520320,

(**) GH. Sasaki, N. Abelev, A. Tevez-Ortiz, Noninvasive selective cryolipolysis and reperfusion recovery for localized natural fat reduction and contouring., Aesthet Surg J, volume 34, issue 3, pages 420-31, Mar 2014, doi, ISSN 01968092

(***) Christine C. Dierickx, Jean-Michel Mazer, Mila Sand, Sylvie Koenig, Valerie Arigon, Safety, Tolerance, and Patient Satisfaction With Noninvasive Cryolipolysis, Dermatologic Surgery, volume 39, issue 8, 2013, pages 1209–1216, ISSN 1076-0512

(****) H. Ray Jalian, Mathew M. Avram, Lilit Garibyan, Martin C. Mihm, R. Rox Anderson, Paradoxical Adipose Hyperplasia After Cryolipolysis, JAMA Dermatology, volume 150, issue 3, 2014, pages 317, ISSN 2168-6068